sığ deniz bölgeleri ne demek?

 1. Tortul taşınması, iklim, ve yaşama koşulları bakımından karalara daha yakından bağlı olan bölgeler.

sığ

 1. Derinliği az, dibi yüzeyine yakın olan (göl, deniz, akarsu vb.)
 2. Ayrıntıya inmeyen, yeterli olmayan, yüzeyde kalan.
 3. (en)Shallow.
 4. (en)Shoaly.
 5. (en)Fordable.
 6. (en)Sandbank.
 7. (en)Shoal.

sığ bayır

 1. Kıta şevlerinde ve okyanus adaları çevrelerinde 200-800 metre derinliklerdeki deniz dipleri. (Sığ deniz bölgelerinin ışıksız 200-800 m. derinlikler arasındaki bölümü.)
 2. (en)Bathyal environment.
 3. (al)Bathyales Milieu
 4. (fr)Milieu bathyal

deniz

 1. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.
 2. Bu su kütlesinin belirli bir parçası.
 3. Sınırsız genişlik, çokluk, yoğunluk.
 4. Aydaki düzlükler.
 5. Geniş alan.
 6. Yer kabuğunun çukur kesimlerini dolduran, bağlı olduğu anadenize göre daha az derin, karasal sahanlıkları daha yaygın ve karaların etkisine çokça açık tuzlu su alanları.
 7. Büyük su kütlesindeki dalgalanma.
 8. Büyük su kütlesi.
 9. Çok, bol.
 10. Derya.

bölge

 1. Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka
 2. Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye.
 3. Bir ülkenin, doğal özellikleri, nüfus yapısı, kaynakları, çıkarları açısından türdeşlik gösteren, bir bütün olarak tasarlanmasında yarar görülen bölümü.
 4. Bir kentin, bilinçli bir belgeleme yöneltisinin sonucu olarak, işleyim, tarım, konut, yönetim, tecim vb. işlevleri için, düzentasarında ayrılmış alanlardan herbiri.
 5. (en)Region, zone.
 6. (en)Area.
 7. (en)Zone.
 8. (en)Region.
 9. (en)District.
 10. (en)Division.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sığsığ bayırsığ deniz ortamısığ deprem ocağısığ kayalıksığ sargılısığ sertleşmesığ sertleşme çeliğisığ sertleşmişsığ sertleşmiş çelikSIsı birimlerisıabSIADHsıbadenizdeniz adamıdeniz akıntılarıdeniz akıntısıdeniz alabalığıdeniz alasıdeniz alçalmasıdeniz algıdeniz altıdeniz altı alıcısıdenideniabledenialdenial of service dos attackdenial of the holocaust
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın