reductio ad absurdum ne demek?

 1. Olmayana indirgeme

reductioadabsurdum

 1. Bir şeyin mantıksızlığını ispat
 2. Aksinin yalan olduğunu ispat suretiyle bir fikrin doğruluğunu gösterme.

reduction

 1. Azalma, düşüş
 2. Dönüştürme, haline getirme
 3. Ayırma, indirgeme
 4. İskonto
 5. Boyun eğdirme
 6. Negatifi zayıflatma, küçültme
 7. İndirim, düşürme
 8. Azaltma, eksiltme, küçültme
 9. Azaltılmış şey
 10. Organı normal yerine getirme

ad

 1. Peygamberleri Hud'u dinlemedikleri için Tanrı tarafından yok edilen kavim.
 2. Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağaç, düşünce, iyilik, Ahmet, Ertuğrul birer addır.
 3. Herkesçe tanınmış veya işitilmiş olma durumu, ün, nam, şöhret.
 4. Anılacak değer, önem.
 5. İsim.
 6. Sayma.
 7. Sayılma.
 8. Varlıkları bildiren sözcük: Ev, kedi, Ali, Ayşe, hayal, ordu, vermek, yarış vb.
 9. Bir filme verilen ad ve bu adı yazılı olarak belirten görüntüler. TV
 10. Bir izlenceye verilen ad ve bu adı belirten yazıların görüntüleri.T.: isim, filmin ismi. isim, programın ismi, programın adı

absurdum

 1. Latin ifadesi "ad absurdum" (saçma hale gelinceye kadar)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

reductioadabsurdumreductionreduction compassesreduction dimension of superstitionreduction gearreduction in gradereduction in wagesreduction indirgemereduction indirimreduction into gasreductantreductasereducereduce s.o. to silencereduce the pricereduce toreduce to absurdityadad absurdumad adad agencyad almakad antrum mastoideumad bilgisini onaylayınad bilimiad boşluğuad boşluğu nesnesiaa 1a alfa lipoproteinemia b basımıa b c basımı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın