ad bilimi ne demek?

  1. Dil biliminin adlar, özellikle kişi adları üzerinde duran ve onları köken bilgisi, tarihsel gelişme, dil ve kültür sorunları açısından inceleyen dalı.
  2. Özel adlar üzerinde duran ve özel adları, köken bilgisi (etymologie), tarihî gelişme, dil ve kültür sorunları açısından inceleyen bilim dalı. Bu bilim dalının yer adları (yer adı bilimi, toponymie veya toponomastique), kişi adları (onomastique) ve çeşitli coğrafi adlar üzerinde duran alt dalları da vardır. Coğrafi adlardan ırmak, nehir, göl gibi su adları üzerinde duran dalı hydronymie diye adlandırılır. ||
  3. (Almanca Bezeichnungskunde, Onomasiologie; Fr. onomasiologie; İng. onomasiology) Geniş anlamıyla, adları kelime-kavram ilişkileri yönünden inceleyen bilim dalı. Türkçede genişad bilimi diyebileceğimiz bu bilim dalında herhangi bir kavramın söz gelişi «sınav» kavramının dilden dile kelimelerle nasıl anlatıldığı (Ar. imtihan «mihnetçekme»,İng. examination «teraziye vurma», TT. Sınav «denemeye alma») ve bu anlatımda hangi etkenlerin rol oynadığı incelenir.
  4. (en)Onomastics.
  5. (en)Onomasiology.
  6. (fr)Onomastique
  7. (fr)Onomasiologie

ad bilgisini onaylayın

  1. (en)Confirm name information

ad boşluğu

  1. (en)Namespace.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ad bilgisini onaylayınad boşluğuad boşluğu nesnesiad bulma süreciad absurdumad adad agencyad almakad antrum mastoideumadaa 1a alfa lipoproteinemia b basımıa b c basımıbilimbilim adamıbilim dalıbilim dışıbilim dilibilibili bilibili brokerbiliarybiliary abscessbilbil ahirebil casesbil farzbil hakkı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın