reduce the price ne demek?

 1. Ucuzlatmak

ucuzlatmak

 1. Fiyatını indirmek.
 2. Kolaylıkla elde edilir duruma getirmek.
 3. (en)Cheapen.
 4. (en)To cheapen.
 5. (en)To lower the price.
 6. (en)Depreciate.

reduce

 1. Organları normal yerine getirmek
 2. Azaltmak, indirmek
 3. Şiddetini azaltmak
 4. Kırmak, küçültmek
 5. Tertip etmek, tanzim etmek
 6. Tahvil etmek, çevirmek
 7. Getirmek, bir hale sokmak
 8. Kanuni şekilde iptal etmek
 9. Redüklemek
 10. Zayıflatmak

reduce s.o. to silence

 1. Birini susturmak, birinin sesini kestirmek.

the

 1. Belirli durumlarda isimden önce kullanılır
 2. O (tarif edatı, harfi tarif, belirtme sıfatı)
 3. Ne kadar, o kadar (mukayese sıfatlarından evvel)

price

 1. Fiyatlandırmak, fiyatını belirlemek, paha biçmek
 2. Paha, fiyat
 3. Değer, kıymet
 4. Rüşvet
 5. Mükafat

Türetilmiş Kelimeler (bis)

reducereduce s.o. to silencereduce toreduce to absurdityreduce to beggaryreduce to classesreduce to pulpreduce to writingreducedreduced reduredred admiralred and green systemred antred armythethe 1967 bordersthe 1st cervical vertebrathe 2004 tsunamithe 80 20 rulethe a teamthe abcthe abc powersthe ablativethe ablative caseththa sackthaithai boxingthai citizen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın