reduce to absurdity ne demek?

 1. Anlamsızlaştırmak, saçmalaştırmak, mantıksızlaştırmak

reduce

 1. Organları normal yerine getirmek
 2. Azaltmak, indirmek
 3. Şiddetini azaltmak
 4. Kırmak, küçültmek
 5. Tertip etmek, tanzim etmek
 6. Tahvil etmek, çevirmek
 7. Getirmek, bir hale sokmak
 8. Kanuni şekilde iptal etmek
 9. Redüklemek
 10. Zayıflatmak

reduce s.o. to silence

 1. Birini susturmak, birinin sesini kestirmek.

to

 1. -e
 2. -e doğru, yönüne doğru, tarafına
 3. Ile
 4. -e kadar, -e değin, derecesine kadar
 5. -e dair
 6. -e nazaran, -e nispetle
 7. -e göre
 8. Hakkında, için
 9. Mak, mek (mastar edatı).
 10. -e dogru

absurdity

 1. Anlamsızlık, saçmalık, mantıksızlık

Türetilmiş Kelimeler (bis)

reducereduce s.o. to silencereduce the pricereduce toreduce to beggaryreduce to classesreduce to pulpreduce to writingreducedreduced reduredred admiralred and green systemred antred armytoto a callto a certain degreeto a conversationto a crumbto a dayto a degreeto a distanceto a faultto a great extenttt 1t 3T antijenleriT bağımlı antijen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın