reduce s.o. to silence ne demek?

 1. Birini susturmak, birinin sesini kestirmek.

reduce

 1. Organları normal yerine getirmek
 2. Azaltmak, indirmek
 3. Şiddetini azaltmak
 4. Kırmak, küçültmek
 5. Tertip etmek, tanzim etmek
 6. Tahvil etmek, çevirmek
 7. Getirmek, bir hale sokmak
 8. Kanuni şekilde iptal etmek
 9. Redüklemek
 10. Zayıflatmak

reduce the price

 1. Ucuzlatmak

to

 1. -e
 2. -e doğru, yönüne doğru, tarafına
 3. Ile
 4. -e kadar, -e değin, derecesine kadar
 5. -e dair
 6. -e nazaran, -e nispetle
 7. -e göre
 8. Hakkında, için
 9. Mak, mek (mastar edatı).
 10. -e dogru

Türetilmiş Kelimeler (bis)

reducereduce the pricereduce toreduce to absurdityreduce to beggaryreduce to classesreduce to pulpreduce to writingreducedreduced reduredred admiralred and green systemred antred armys.o.ss.o.s signals.oneself
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın