ad antrum mastoideum ne demek?

 1. Orta kulakla şakak kemiğinin mememsi boşluğu arasındaki kanalcık.

ad

 1. Peygamberleri Hud'u dinlemedikleri için Tanrı tarafından yok edilen kavim.
 2. Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağaç, düşünce, iyilik, Ahmet, Ertuğrul birer addır.
 3. Herkesçe tanınmış veya işitilmiş olma durumu, ün, nam, şöhret.
 4. Anılacak değer, önem.
 5. İsim.
 6. Sayma.
 7. Sayılma.
 8. Varlıkları bildiren sözcük: Ev, kedi, Ali, Ayşe, hayal, ordu, vermek, yarış vb.
 9. Bir filme verilen ad ve bu adı yazılı olarak belirten görüntüler. TV
 10. Bir izlenceye verilen ad ve bu adı belirten yazıların görüntüleri.T.: isim, filmin ismi. isim, programın ismi, programın adı

ad absurdum

 1. Saçma hale gelinceye kadar, mantıksızlık noktasına kadar (Latince)

antrum

 1. Boşluk, oyuk, mağara.
 2. (en)Antrum.
 3. (en)Hollow space, cavity (Anatomy).
 4. Kemik içi oyuğu
 5. Midenin pilorik ucundaki şişlik

mastoideum

 1. Mememsi, memeye benzeyen.
 2. Mememsi, memeye benzeyen.Dgr.: anat. mastoideum
 3. (la)Mastoideum

Türetilmiş Kelimeler (bis)

adad absurdumad adad agencyad almakad bilgisini onaylayınad bilimiad boşluğuad boşluğu nesnesiad bulma süreciaa 1a alfa lipoproteinemia b basımıa b c basımıantrumantrum pilorikumantrum pyloricumantraflavikantraflavinantrakinonantrakinon boyasiantrakinon sürgütantant bearant birdant eaterant hill
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın