rank correlation ne demek?

 1. Sıra ilintisi
 2. Sıra korelasyonu

sıra

 1. Nöbet
 2. Ardı, arkası, önü ve yanı kelimelerinden sonra gelerek tamlamalar kuran ve "ardından, arkasından, önünden, yanından, beraberinde" anlamlarında kullanılan bir söz
 3. Yan yana, art arda olan şey veya kimselerin tümü, dizi
 4. Bu biçimdeki topluluğun durumu.
 5. Belirli bir düzene ve niteliğe göre dizilme durumu.
 6. Bir şeye ayrılan, uygun görülen veya rastlayan zaman
 7. Tahtadan oturak
 8. Dershane, meclis vb. yerlerde kullanılan ve oturup yazı yazacak biçimde yapılmış olan mobilya.
 9. Düzen.
 10. Durumunda olan, sıra oluşturan.

rank

 1. Dizilmek, sıra olmak
 2. Ağır kokulu, keskin
 3. (fena anlamda) daniska, tam
 4. Bitek
 5. Haksız.
 6. Sıra, dizi, saf
 7. Asker safı
 8. Ordu, neferler, erler
 9. Rütbe, derece, sınıf, paye, mertebe, aşama
 10. Yüksek rütbe

rank above

 1. -den daha yüksek rütbede olmak, rütbece -den üstün olmak.

correlation

 1. Bkz. korelasyon
 2. Karşılıklı ilişki
 3. Değişkenlerin birbiri ile bağlantısı
 4. Organların birbirleriyle olan bağlantısı.
 5. Bağıntı, ilişki, bağlılık

Türetilmiş Kelimeler (bis)

rankrank aboverank amongrank and filerank asrank beginnerrank belowrank lierank next torank nonsenseranran bleichranarana agilisrana arvaliscorrelationcorrelation analysiscorrelation coefficientcorrelation diagramcorrelation energycorrelation functioncorrelation matrixcorrelation namecorrelation ratiocorrelation receivercorrelatablecorrelatecorrelate withcorrelatedcorrelated reference
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın