correlation ne demek?

 1. Karşılıklı ilişki
 2. Değişkenlerin birbiri ile bağlantısı
 3. Organların birbirleriyle olan bağlantısı.
 4. Bağıntı, ilişki, bağlılık
 5. Bkz. korelasyon

karşılıklı

 1. İki kişi veya iki topluluğun arasında geçen ve karşılaşılan harekete eş değer bir hareketle beliren, mütekabil.
 2. Birbirine karşı bulunan
 3. Birbirlerine karşılık olarak
 4. Birbiriyle ilgili olarak.
 5. Eşitlik gibi her iki yönde geçerli olan (bağlantı). (Ör. a b ye eşitse b de a ya eşittir.)
 6. Koşullu önermelerde koşulun sonuç, sonucun koşul olmasıyle kurulan (önerme). (Ör. Bir üçgen eşkenarsa üç açısı birbirine eşittir; bir üçgenin üç açısı birbirine eşitse o üçgen eşkenardır.)
 7. Kaplamları aynı olan (kavramlar). (Ör. eşkenarlı üçgen-eşaçılı üçgen.) bk. eşgeçerli, eşdeğerli
 8. (en)Reciprocating.
 9. (en)Opposing.
 10. (en)Opposed.

korelasyon

 1. Bağlılaşım
 2. Bk. ilinti
 3. Bağıntı
 4. Bk. bağlılık
 5. Her ikisi de nicel olan herhangi bir x tesadüfi değişkeniyle y tesadüfi değişkenin aldığı değerler dizisi arasında bir uygunluk h
 6. Bağlılaşım.
 7. Bk. ilişki
 8. (en)Correlation.

correlation analysis

 1. Bağıntı çözümlemesi
 2. Korelasyon analizi

correlation coefficient

 1. İlinti katsayısı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

correlation analysiscorrelation coefficientcorrelation diagramcorrelation energycorrelation functioncorrelation matrixcorrelation namecorrelation ratiocorrelation receivercorrelation tablecorrelatablecorrelatecorrelate withcorrelatedcorrelated reference
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın