correlate ne demek?

 1. Karşılıklı ilişkisi olmak
 2. Birbiri ile ilgisi olan şeylerin her biri.
 3. İlişiği olmak, bağlantı kurmak
 4. Aralarında uygunluk sağlamak
 5. (iki şey, netice, rakam) arasında ilişki kurmak
 6. Bağ kurmak, ilişkili olmak
 7. İlişkisini ortaya çıkarmak
 8. Bağlantılı olmak

karşılıklı

 1. İki kişi veya iki topluluğun arasında geçen ve karşılaşılan harekete eş değer bir hareketle beliren, mütekabil.
 2. Birbirine karşı bulunan
 3. Birbirlerine karşılık olarak
 4. Birbiriyle ilgili olarak.
 5. Eşitlik gibi her iki yönde geçerli olan (bağlantı). (Ör. a b ye eşitse b de a ya eşittir.)
 6. Koşullu önermelerde koşulun sonuç, sonucun koşul olmasıyle kurulan (önerme). (Ör. Bir üçgen eşkenarsa üç açısı birbirine eşittir; bir üçgenin üç açısı birbirine eşitse o üçgen eşkenardır.)
 7. Kaplamları aynı olan (kavramlar). (Ör. eşkenarlı üçgen-eşaçılı üçgen.) bk. eşgeçerli, eşdeğerli
 8. (en)Reciprocating.
 9. (en)Opposing.
 10. (en)Opposed.

correlate with

 1. Ilişkili ol

correlated

 1. Karşılıklı olarak ilişkili olan
 2. Ilişkili
 3. [correlate] ilişiği olmak, bağlantı kurmak, bağ kurmak, ilişkili olmak, ilişkisini ortaya çıkarmak, bağlantılı olmak; ilişkiyi göstermek, bağdaştırmak, uymak

Türetilmiş Kelimeler (bis)

correlate withcorrelatedcorrelated referencecorrelated responsecorrelated traitscorrelatescorrelatablecorrectcorrect and clearcorrect heatcorrect recordcorrect to
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın