correlatable ne demek?

 1. Bağ kurulabilen
 2. Bağlantılı olabilen
 3. Başvurulabilen
 4. Kıyaslanabilen

bağ

 1. Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel vb. düğümlenebilir nesne.
 2. Sargı.
 3. İlgi, ilişki, rabıta
 4. Kemikleri birbirine bağlamaya, iç organları yerinde tutmaya yarayan lif demeti.
 5. Bir halat üzerine atılan sağlam, düzgün ve istendiğinde kolayca çözülebilen her türlü düğüm.
 6. Nota yazarken yan yana gelen aynı veya farklı değerdeki notaların birbirine bağlanarak çalınacağını belirtmek için yapılan yay biçimindeki işaret.
 7. Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası
 8. Bağlam, deste, demet.
 9. Meyve bahçesi.
 10. Bir özdecik oluşumunda iki öğeciğin kimi dış eksiciklerinin ortaklaşa kullanımı ile ya da eksicik alışverişi ile sağlananbağlanım.

correlate

 1. Aralarında uygunluk sağlamak
 2. (iki şey, netice, rakam) arasında ilişki kurmak
 3. Bağ kurmak, ilişkili olmak
 4. İlişkisini ortaya çıkarmak
 5. Bağlantılı olmak
 6. Karşılıklı ilişkisi olmak
 7. Birbiri ile ilgisi olan şeylerin her biri.
 8. İlişiği olmak, bağlantı kurmak

correlate with

 1. Ilişkili ol

Türetilmiş Kelimeler (bis)

correlatecorrelate withcorrelatedcorrelated referencecorrelated response
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın