sıra ne demek?

 1. Yan yana, art arda olan şey veya kimselerin tümü, dizi

  Şehir esnafı şekercisinden tutun da, berberine kadar iki sıra durup kendisini alkışladılar.

  S. F. Abasıyanık
 2. Bu biçimdeki topluluğun durumu.

  Sırayı bozmayın.

 3. Belirli bir düzene ve niteliğe göre dizilme durumu.

  Boy sırasına göre dizilin.

 4. Bir şeye ayrılan, uygun görülen veya rastlayan zaman

  Bu sırada, elinde paketiyle gelen Mustafa Efendi yaklaştı.

  M. Ş. Esendal

  Bu sırada yan odadan sesler gelmeye başlamıştı.

  İhsan Oktay Anar
 5. Nöbet

  Dalış sırası gene gelinceye dek o koca süngerden başka bir konudan söz etmedi.

  Halikarnas Balıkçısı
 6. Tahtadan oturak

  Oturacak yerler tahta sıralardan olur.

  S. Birsel
 7. Dershane, meclis vb. yerlerde kullanılan ve oturup yazı yazacak biçimde yapılmış olan mobilya.
 8. Düzen.

  Sıraya girmek. Sıraya dizilmek.

 9. Ardı, arkası, önü ve yanı kelimelerinden sonra gelerek tamlamalar kuran ve "ardından, arkasından, önünden, yanından, beraberinde" anlamlarında kullanılan bir söz

  Ardı sıra gelmek. Arkası sıra koşmak. Önü sıra gitmek. Yanı sıra yürümek.

 10. Durumunda olan, sıra oluşturan.
 11. Sıra durumunda olan, sıra oluşturan.
 12. Bir salonda yan yana dizilen koltuklardan oluşan dizi.
 13. (en)Ordinal.
 14. (en)Line.
 15. (en)Queue.
 16. (en)Linage.
 17. (en)Order.
 18. (en)Series.
 19. (en)File.
 20. (en)Rank.
 21. (en)Row.
 22. (en)Sequence.
 23. (en)Turn.
 24. (en)Bench.
 25. (en)Alignment.
 26. (en)Arrangement.
 27. (en)Array.
 28. (en)Form.
 29. (en)Occasion.
 30. (en)Place.
 31. (en)Progression.
 32. (en)Range.
 33. (en)Settle.
 34. (en)Slot.
 35. (en)Spell.
 36. (en)Succession.
 37. (en)Tier.
 38. (en)Train.
 39. (en)String.
 40. (en)Pitch.
 41. (en)Round.
 42. (en)Course.
 43. (en)Number.
 44. (en)Coordinate.
 45. (en)Alternate.
 46. (en)Suite.
 47. (en)Tail.
 48. (en)Evolution.
 49. (en)Serial.
 50. (en)Catena.
 51. (en)Grade.
 52. (en)Alinement.
 53. (en)Procession.
 54. (en)Hand.
 55. (en)Bank.
 56. (en)Desk.
 57. (al)Reihe
 58. (fr)Rang (de fauteuils)

sıra bağıntı katsayısı

 1. Gözlem değerlerinin iki değişkene göre sıra düzenine sokulduğu durumlarda bağıntının ölçü ve doğrultusunu saptayan ve her gözlemin iki değişkene göre taşıdığı sıra sayıları arasındaki ayrıma dayanarak elde edilen (-1'le +1 arasında değişen) değer. bkz. bağıntı katsayısı.
 2. (en)Coefficient of rank correlation.

sıra bağıntısı

 1. Gözlem birimlerinin iki ayrı değişkene göre sıra düzenlerini veren bir dağılımda ilgili değişkenler arasında beliren vesıra bağıntısı eşitliğiyle ölçülen bağıntı.
 2. (en)Rank-correlation.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sıra bağıntı katsayısısıra bağıntısısıra bağlantılı lambasıra bendesıra dağlarsıra dayağısıra dayağı çekmeksıra dayağı yemeksıra dışısıra dışı kasılmasırsır açmaksır çatlağısır çatlamasısır dolu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın