orta hece düşmesi ne demek?

Orta hecede bulunan vurgusuz ünlünün bazı durumlarda düşmesi, haploloji.

orta hece düşmesi diğer anlamları

 1. Son hecelerinde dar ünlü bulunan Türkçe kelimelerin bir gurubu ad çekimi ve iyelik ekleri aldıklarında, iç heceye geçen son hecedeki dar ünlülerin, eklerle genişletilmiş bazı kelimelerde de, Türkçenin ses tarihi içinde geçirdiği çeşitli gelişmeler sonunda vurgunun kendinden sonraki heceye kayması yüzünden, içseste kalan veya bağlantı görevi yapan ünlülerin düşmesi olayı: ağız > ağzı, ağza, ağzın; alın > alnı, alna, alnın; bağır > bağrı, bağra, bağrın; boyun > boynu, boyna boynun; oğul > oğlu, oğla, oğlun; kayın > kaynı, kaynın; dirilik > dirlik, ilerilemek > ilerlemek, karışı > karşı, kokulamak > koklamak, kavuşak > kavşak, süpürüntü > süprüntü, yalınız > yalnız, yanılış > yanlış vb.
 2. (en)Haplology, syncopation.
 3. (fr)Haplologie, syncope

orta

 1. Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer
 2. Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre.
 3. Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm
 4. İyi ile kötü arasındaki durum, vasat.
 5. Görünür, algılanır durum
 6. Topluluk içinde, arasında.
 7. Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece.
 8. Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen.
 9. Görünçlüğünortasında yer alan bölüm;ortaya düşen yerler.
 10. (en)Middle.

orta açılı ışın

 1. Bir oyuncu ya da nesne üzerine yumuşak bir eğimle verilen ışık.
 2. (en)Medium-angle beam.
 3. (fr)Faisceau moyen

hece

 1. Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği, seslem.
 2. Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği: Ah, oh, bak, üst, alt, kalk, dört, oda (o-da) , üzüm (ü-züm) , araba (a-ra-ba) , kelebek (ke-le-bek) , kanatlarını (ka-nat-la-rı-nı) vb.
 3. Bk. hece
 4. (Heca) Bir defada söylenebilen, bir veya birkaç harfden meydana gelen sözcük.
 5. (en)Syllabic.
 6. (en)Expletive.
 7. (en)Phonogram.
 8. (en)Syllable.
 9. (fr)Syllabe

düşme

 1. Düşmek işi.
 2. (en)Sag.
 3. (en)Fall.
 4. (en)Downfall.
 5. (en)Falling down.
 6. (en)Drop.
 7. (en)Descent.
 8. (en)Falling off.
 9. (en)Falling-away.
 10. (en)Flop.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ortaorta açılı ışınorta açınıkorta afrikaorta afrika cumhuriyetiorta afrika frankiorta ağırlıkorta akıncıorta alanorta alan oyuncusuortort fatura mikhecehece ayırma çizgisihece ayirma çizgisihece bilmecesihece binişmesihece bölümühece dengesihece denkleşmesihece doruğuhece düşmesihecahecacehecaguhecatehecatomb
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın