modülasyon hızı ne demek?

 1. Bk. kiplenim hızı

kiplenim hızı

 1. Bir eksicik demetinin hızının, zamanın yineli bir işlevi olarak değişimi.
 2. Bir eksicik demetinin hızının, zamanın yineli bir işlevi olarak değişimi.
 3. (en)Velocity of modulation.
 4. (al)Modulierungs Geschwindigkeit
 5. (fr)Vitesse de modulation

modülasyon

 1. Bir sesin yayılmasında ortaya çıkan yeğinlik, vurgu, ton değişimlerinden her biri.
 2. Bir dalganın genlik, evre ve sıklığının bir yasaya göre zaman içinde farklılaşması.
 3. Bir müzik eserinde esas tondan başka bir tona geçiş.
 4. Bk. kiplenim
 5. Hücrenin esas karakterlerini bozmadan çevre uyartıları ile meydana gelen değişme.
 6. Bazı ikinci uyartılar (modülâtor) tarafından bir hücreye verilen bir işaretin ya da cevabın gücünde değişiklik meydana getirilmesi.
 7. (en)Modulation.
 8. (al)Modulation
 9. (fr)Modulation
 10. (la)Modulatus: ölçülmüş

modülator

 1. Kırmızı, sarı, yeşil ve mavi bölgelerde yer alan ve renk duygusunu uyaran bir spektrum bandı.
 2. Alıcı ile efektör arasında uygun taşıma yolunu seçen madde.
 3. Belirli tepkimeleri kontrol eden durumun devamını sağlayan madde.
 4. (en)Modulator.
 5. (al)Modulator
 6. (fr)Modulateur
 7. (la)Modulatus: ölçülmüş

hz

 1. Hazreti. Yüce kabul edilen kutsal kimselere yüceltme anlamında kullanılan sıfat.
 2. (en)Hegira

Türetilmiş Kelimeler (bis)

modülasyonmodülatormodülatörmodülmodül eklemodül gibihızı azalthızı azaltanhızı kesilerek düşmekhızı kesilmekhızılhızındahızını alamamakhızını almakhızını artırmakhızını ayarlamakhızhız almahız almakhız basıncıhız belirleyici basamak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın