hızı kesilmek ne demek?

 1. (en)Slow down, come off the boil, stall.

hızı kesilerek düşmek

 1. (en)Stall.

hızı azalt

 1. (en)Decrease speed

kesilmek

 1. Kesme işi yapılmak.
 2. Bitkin duruma gelmek, gücü, takati kalmamak, çok yorulmak
 3. Gibi olmak, benzemek, dönmek
 4. Süt, ayran vb. bozulmak, ekşimek.
 5. Dinmek
 6. Sona ermek
 7. Akmamak.
 8. Akım gelmez olmak
 9. (en)Set.
 10. (en)Be cut.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hızı kesilerek düşmekhızı azalthızı azaltanhızılhızındahızını alamamakhızını almakhızını artırmakhızını ayarlamakhızını düşürmekhızhız almahız almakhız basıncıhız belirleyici basamakkesilmekkesilmekesilme belirtilerikesilme olayıkesilme öngerilimikesilme sendromukesilkesil alkolkesildikesilebilirkesilemiyorkesikesi bıkesankesi fıtığıkesi kümesikesi yarası
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın