hız belirleyici basamak ne demek?

 1. (en)Rate-determining step, rate-limiting step.

hız

 1. Çabukluk, sürat.
 2. Bir hareketten doğan güç, şiddet
 3. Çaba, güç, gayret, takat.
 4. Alınan yolun harcanan zamana oranı, sürat
 5. Bir cismin ya da bir dalganın birim zamanda aldığı yol.
 6. Bk. alıcıhızı
 7. Bk. duyarlık
 8. (I) Birim zamanda alınan yol.
 9. Demografi ve epidemiyolojide en sık kullanılan ölçümler olan, incelenen nüfusta belirli bir sürede görülen belli bir olay sayısının, bu olay bakımından risk altında bulunan nüfus dilimine bölünmesiyle elde edilen ve çoğunlukla on binde veya binde şeklinde ifade edilen ölçüt.
 10. Atılan, kalkan, sıçrayan. (Osmanlıca'da yazılışı: hîz)

hız alma

 1. (en)Run in.

belirleyici

 1. Bir şeyi belirleyen, açıklıkla ortaya koyan.
 2. Belirteç.
 3. (en)Indicator.
 4. (en)Determinative, significative, decisive.

basamak

 1. Bir yere çıkarken veya bir yerden inerken basılan ve art arda gelen, birbirine belirli aralıkları olan düz yüzeylerden her biri
 2. Derece, aşama, kerte, evre.
 3. Bir amaca ulaşmak için yararlanılan kişi, durum veya yer
 4. Ondalık sayı sisteminde bir sayının sağdan sola doğru rakamlarının derecelerine göre her birinin bulunduğu yer, hane.
 5. Bir tam denklemde bulunan bilinmeyenin en yüksek kuvveti.
 6. Bir sayının 10'un tümsayılı üstleri olarak büyüklük düzeyi.
 7. Bir işlevin kaç kez türevinin alındığını gösteren sayı; bir türevli denklemin en yüksek türevli terimi.
 8. Kimi binitlerin iki yanında bulunan, ayak basılacak biçimde uzun, yatay düzlem.
 9. (en)Digit.
 10. (en)Running board.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hızhız almahız almakhız basıncıhız çalışmasıhız delisihız denetimihız derecesihız dişlisihız durganıhıbahıbabhıbalehıbatbelirleyicibelirleyici faktörbelirleyici kurgubelirleyici maddebelirleyici olmakbelirleyici örnekbiçimbelirleyicilerbelirleyicilikbelirleyenbelirleyen şeybelirlebelirlemebelirlemekbelirlememekbelirlenebilir
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın