modülator ne demek?

 1. Kırmızı, sarı, yeşil ve mavi bölgelerde yer alan ve renk duygusunu uyaran bir spektrum bandı.
 2. Alıcı ile efektör arasında uygun taşıma yolunu seçen madde.
 3. Belirli tepkimeleri kontrol eden durumun devamını sağlayan madde.
 4. (en)Modulator.
 5. (al)Modulator
 6. (fr)Modulateur
 7. (la)Modulatus: ölçülmüş

modülatör

 1. Kipleyici.
 2. İnce ayarlayıcı
 3. Bk. selen düzenleyici
 4. Bk. değiştirimci
 5. Allosterik bir enzimin allosterik veya regülatör bölgesine bağlanarak enzimin etkinliğinin değişmesine neden olan bir metabolit, effektör.
 6. (en)[modulator] one who modulates, mitigator, moderator.
 7. (en)Modulator.

modülasyon

 1. Bir sesin yayılmasında ortaya çıkan yeğinlik, vurgu, ton değişimlerinden her biri.
 2. Bir dalganın genlik, evre ve sıklığının bir yasaya göre zaman içinde farklılaşması.
 3. Bir müzik eserinde esas tondan başka bir tona geçiş.
 4. Bk. kiplenim
 5. Hücrenin esas karakterlerini bozmadan çevre uyartıları ile meydana gelen değişme.
 6. Bazı ikinci uyartılar (modülâtor) tarafından bir hücreye verilen bir işaretin ya da cevabın gücünde değişiklik meydana getirilmesi.
 7. (en)Modulation.
 8. (al)Modulation
 9. (fr)Modulation
 10. (la)Modulatus: ölçülmüş

Türetilmiş Kelimeler (bis)

modülatörmodülasyonmodülasyon hızımodülmodül eklemodül gibi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın