kesinlikle hayır ne demek?

 1. (en)No way.

no

 1. Değil
 2. Nitrik oksit.
 3. (en)Nitricoxide.
 4. (en)Negative answer; prohibition; one who votes against; negative vote, vote against; radioactive transuranic element synthesized by bombarding curium with carbon ions.
 5. Hayır
 6. Ret, aleyhte oy, numara, red
 7. Deme!, olmaz!

kesinlikle daha ince topoloji

 1. (en)Strictly finer topology.
 2. (fr)Topologie strictement plus fine

kesinlikle daha kaba topoloji

 1. (en)Strictly coarser topology.
 2. (fr)Topologie strictement moins fine

hayır

 1. İyilik, karşılık beklenmeden yapılan yardım.
 2. "Yok, öyle değil, olmaz" anlamlarında onamama, inkâr bildiren bir söz.
 3. İyi, hayırlı, yararlı, faydalı.
 4. Olumsuz cümlelerde anlamı pekiştiren bir söz
 5. Bk. iyi
 6. İyilik, karşılık beklemeden yapılan yardım
 7. Hayrette kalan, mütehayyir. Şaşıran.
 8. (en)Nope.
 9. (en)Good.
 10. (en)Charity.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kesinlikle daha ince topolojikesinlikle daha kaba topolojikesinlikle değilkesinlikle ifade etmekkesinlikle kabul etmemekkesinliklekesinlikle katılıyorumkesinlikle olmazkesinlikle reddetmekesinlikle reddetmekkesinlikkesinlik kipikesinlik yasasıkesinli gereklik kipikesinlemekesinlestirkesinleşmekesinleşmekkesinleşmemekhayırhayır beklememekhayır bu benim için değilhayır dememekhayır demezhayır duahayır etmemekhayır gelmemekhayır hasenathayır işihayıfhayıflanmahayıflanmakhayıflanmamakhayın
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın