hayır gelmemek ne demek?

 1. Yararlı olmamak.
 2. (en)Not to be helpful.

yararlı

 1. Yarar sağlayan, yararı olan, faydalı, nafi
 2. (en)Effectual.
 3. (en)Functional.
 4. (en)Practicable.
 5. (en)Suitable.
 6. (en)Instrumental.
 7. (en)Lucrative.
 8. (en)Advantageous.
 9. (en)Beneficial.
 10. (en)Benign.

hayır

 1. İyilik, karşılık beklenmeden yapılan yardım.
 2. "Yok, öyle değil, olmaz" anlamlarında onamama, inkâr bildiren bir söz.
 3. İyi, hayırlı, yararlı, faydalı.
 4. Olumsuz cümlelerde anlamı pekiştiren bir söz
 5. Bk. iyi
 6. İyilik, karşılık beklemeden yapılan yardım
 7. Hayrette kalan, mütehayyir. Şaşıran.
 8. (en)Nope.
 9. (en)Good.
 10. (en)Charity.

hayır beklememek

 1. Iyilik ummamak, yararlı olacağını sanmamak.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hayırhayır beklememekhayır bu benim için değilhayır dememekhayır demezhayır duahayır etmemekhayır hasenathayır işihayır işlemekhayıfhayıflanmahayıflanmakhayıflanmamakhayıngelmegelme açısıgelmekgelmesi icap edengelmesini emretmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın