hayır işi ne demek?

  1. (en)Charity.

hayır işlemek

  1. Dine ve insanlığa uygun, iyi bir davranışta bulunmak.

hayır işleri

  1. (en)Good works.

ş

  1. Türk abecesinin yirmi üçüncü harfi. "şe" adı verilen bu harf, sesbilim bakımından dişeti damak ünsüzlerinin ötümsüzüdür.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hayır işlemekhayır işlerihayır işlerine bakan rahibehayır işlerine bakan rahiphayır beklememekhayır bu benim için değilhayır dememekhayır demezhayır duahayırhayır etmemekhayır gelmemekhayır hasenathayıfhayıflanmahayıflanmakhayıflanmamakhayınişi ağırdan almaişi ağırdan almakişi ahbaplığa dökmekişi aksi gitmekişi Allaha kalmakişi azıtmakişi başından aşkınişi başından aşmakişi berbat etmekişi bırakmaiş acentasıiş açmakiş adamıiş adayı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın