hayır ne demek?

 1. İyilik, karşılık beklenmeden yapılan yardım.
 2. "Yok, öyle değil, olmaz" anlamlarında onamama, inkâr bildiren bir söz.
 3. İyi, hayırlı, yararlı, faydalı.
 4. Olumsuz cümlelerde anlamı pekiştiren bir söz

  Hayır, zaferimiz bir masal olmayacak.

  F. R. Atay
 5. Bk. iyi
 6. İyilik, karşılık beklemeden yapılan yardım
 7. Hayrette kalan, mütehayyir. Şaşıran.
 8. (en)Nope.
 9. (en)Good.
 10. (en)Charity.
 11. (en)Agape.
 12. (en)Auspiciousness.
 13. (en)Benefaction.
 14. (en)Beneficence.
 15. (en)Weal.
 16. (en)Philantropy.
 17. (en)Gift to charity.

iyi

 1. İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı
 2. Bol, yararlı, kazançlı.
 3. Çok.
 4. Uğurlu, hayırlı, iyilik getiren.
 5. Esen, sağlıklı.
 6. Yerinde, uygun.
 7. Yeterli, yetecek miktarda olan
 8. Öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan orta ile pekiyi arasındaki not.
 9. (Geniş anlamında) a. İşe yarar, ereğine, özüne uygun, doğru yapılmış; doğasına uygun. b. İstenmeğe değer olan. c. Değere yönelmiş, değere ilişkin, değerle belirlenmiş, değerli.
 10. Ahlâkın ve ahlâk felsefesinin temel kavramı: Ahlaksal değer; ahlaksal olanın olumlu ana niteliğini gösteren özel kavram; ahlâkça değerli olan (karşıt kavramı: kötü). Ahlâk felsefesinde şu anlamlarda kullanılır: a. (Skolastikte) Tanrı'nın istemiş olduğu dünyadaki varlık düzeni ile uyum. b. (Kant'ta) İstencin, içerik bakımından değil de, yalnızca ahlâk yasasınca belirlenmiş olan biçimsel niteliği.

hayır beklememek

 1. Iyilik ummamak, yararlı olacağını sanmamak.

hayır bu benim için değil

 1. (en)No it's not for me.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hayır beklememekhayır bu benim için değilhayır dememekhayır demezhayır duahayır etmemekhayır gelmemekhayır hasenathayır işihayır işlemekhayıfhayıflanmahayıflanmakhayıflanmamakhayın
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın