kan akıtmak ne demek?

 1. Kurban kesmek.
 2. (en)A) to sacrifice an animal b) to shed blood.

kurban

 1. Dinin buyruğunu veya bir adağı yerine getirmek için kesilen hayvan
 2. İçtenliği belirten bir seslenme sözü.
 3. Bir ülkü uğrunda feda edilen veya kendini feda eden kimse.
 4. Bir kazada veya felakette ölen kimse
 5. Maddi ve manevi bakımdan felakete sürüklenmiş, insani değerlerini yitirmek zorunda kalmış veya bırakılmış kimse
 6. Sözlükte mastar olarak "yaklaşmak", isim olarak da "Allah'a yakınlık sağlamaya vesile kılınan şey" anlamına gelen kurban kelimesi, dini bir terim olarak "ibadet maksadıyla belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak veya bu şekilde boğazlanan hayvan" demektir. İnsanlık tarihi boyunca hemen bütün dinlerde kurban uygulamalarının bulunduğu tespit edilmiştir. (Kuran Yolu).
 7. Müslümanlarda Kurban Bayramı.
 8. Doğaüstü güçleri, yüce varlıkları ve tanrıları hoşnut etmek, onlarla barışık olmak, onlara teşekkür etmek ve onlardan isteklerde bulunmak için kesilen hayvan, sunulan yiyecek, içecek.
 9. 1. allah'ın rızasını kazanmaya vesile olan şey. 2. eti. fakire parasız olarak dağıtılmak niyetiyle farz, vacib, ve sünnet olarak kesilen hayvan. 3. bir gaye uğruna feda olma.
 10. Allah'ın rızasını kazanmağa sebep olan şey.

kan akımı

 1. (en)Blood stream.

kan akçası

 1. Birini yaralayandan alınıp yaralanana ya da ölenin kalıtçılarına verilen para.

akıtmak

 1. Damlatmak
 2. Esirgemeden bol bol vermek
 3. Küçük abdestini kaçırmak
 4. Akmasını sağlamak, akmasına yol açmak, dökmek.
 5. (en)Pour.
 6. (en)Shed.
 7. (en)Drain.
 8. (en)Weep.
 9. (en)Disembogue.
 10. (en)Drain away.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kan akımıkan akçasıkan akçesikan akmakkan akrabalığıkankan adacığıkan ağlamakkan aktarımıkan alacak damarı bilmekkakaakaabakaabiliyetlerkaakıakıtmakakıtmaakıtma kayışıakıtmalıakıtmalıkakıta akıtaakıtaçakıtanakıtıcıakıtılanakıakı ak karası karaakı ile çıkmakakı karası geçitte belli olurakı yoğunluğu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın