kan ağlamak ne demek?

 1. Büyük bir üzüntü içinde bulunmak.
 2. (en)Bleed.

kan adacığı

 1. İnsula sanguis.
 2. (en)Insula sanguis.

kan akçası

 1. Birini yaralayandan alınıp yaralanana ya da ölenin kalıtçılarına verilen para.

ağlamak

 1. Üzülmek, üzüntü çekmek, kederlenmek
 2. Halinden şikayet etmek, kederini dile getirmek
 3. Bir ölünün ya da kaybolan bir şeyin arkasından yas tutmak, yanmak
 4. Merhamet etmek, acımak
 5. Üzüntü, acı, sevinç, pişmanlık aldanma vb.nin etkisiyle gözyaşı dökmek
 6. Ağaç budandığında kesilen yerlerden besi suyu veya öz su akmak.
 7. Sızlanmak, yakınmak
 8. Bir duruma üzülmek.
 9. (en)Turn on the waterworks.
 10. (en)Pipe one's eye.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kan adacığıkan akçasıkan akçesikan akımıkan akıtmakkankan akmakkan akrabalığıkan aktarımıkan alacak damarı bilmekkakaakaabakaabiliyetlerkaakıağlamakağlamak para etmezağlamak üzereağlamakla yr ele girmezağlamaklıağlamaklı olmakağlamaklılıkağlamaağlama duvarıağlama duvarına dönmekağlama kriziağlama nöbetiağlaağlak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın