akı karası geçitte belli olur ne demek?

 1. Sözle hiçbir şeyin kanıtlanamayacağını, bir savdaki doğruluğun ancak iş sırasında belli olacağını anlatmak için söylenir.
 2. Bir iddiadaki doğruluk ancak deney veya sınav sonucunda belli olur.

akı

 1. Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği varsayılan güç çizgileri, seyelan.
 2. Bir alan içinde bulunan bir yüzeyin yüzey yönleci ile alan yönlecinin, sayıl çarpımı.
 3. Birim zamanda, birim yüzeye dik düşen ısı ya da ışık niceliği.
 4. Birim yüzeyden birim zamanda geçen ışık erkesi niceliği.
 5. Cömert kişi.
 6. Eli açık, yiğit.
 7. (en)Flux.
 8. (en)Flux, luminous flux.
 9. (al)Kraftfluss, Fluss
 10. (al)Strom, Lichtstrom

akı ak karası kara

 1. Beyaz tenli, kara gözlü, kara saçlı.

kara

 1. En koyu renk, siyah, ak, beyaz karşıtı.
 2. Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak.
 3. Yüz kızartıcı durum, leke.
 4. Kötü, uğursuz, sıkıntılı
 5. Bu renkte olan
 6. Esmer.
 7. İftira.
 8. Kara renk; üzerine düşen bütün ışığı soğuran cisimlerin rengi.
 9. En koyu renk, siyah.
 10. Zenci, esmer.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

akıakı ak karası karaakı ile çıkmakakı yoğunluğuakıalpakıbakıbenakıbetakıbetine uğramakakıcıkarasığırkarasabankarasakızkarasalkarasal buzul örtüsükarasal iklimkarakara adamıkara afrikakara ağaçkakankara ağızlıkarkar zarar cetvelikar adamkar aktarımıkar amacı gütmeyen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın