kan akmak ne demek?

 1. Kanlı çarpışma olmak.
 2. 1) savaş, çatışma, dövüş olmak; 2) ölmek.
 3. (en)To be shed.

kanlı

 1. Kan bulaşmış
 2. Kanı olan.
 3. Kan dökülmesine sebep olan
 4. İsteyerek kan dökmüş olan (kimse), hunriz, katil.
 5. Kanlanmış olan.
 6. Kan davasında taraf olan
 7. Kanı yoğun olan, demevi.
 8. (en)Blooded.
 9. (en)Bloody.
 10. (en)Gory.

kan akçası

 1. Birini yaralayandan alınıp yaralanana ya da ölenin kalıtçılarına verilen para.

kan akçesi

 1. Birini yaralayandan alınıp yaralanana veya öldürenden alınıp ölenin mirasçılarına verilen para.

akmak

 1. Sıvı maddeler veya çok ince taneli katı maddeler bir yerden başka bir yere doğru gitmek
 2. Bu gibi maddeler aşağıya, yere düşmek.
 3. Sıvı bir madde bir yerden çıkmak.
 4. Bir kap veya bir yer, içindeki veya üstündeki sıvıyı sızdırmak.
 5. Art arda ve toplu olarak gitmek
 6. Kumaş yıpranıp iplikleri erimeye başlamak
 7. Boya birbirine karışmak.
 8. Sürüp gitmek
 9. (en)Discharge.
 10. (en)Leak.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kan akçasıkan akçesikan akımıkan akıtmakkan akrabalığıkan adacığıkan ağlamakkankan aktarımıkan alacak damarı bilmekkakaakaabakaabiliyetlerkaakıakmakakmaakma çelikakma dayancıakma gerilimiakma gerinimiakm
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın