kan ne demek?

 1. Atardamar ve toplardamarların içinde dolaşarak hücrelerde özümleme, yadımlama görevlerini sağlayan plazma ve yuvarlardan oluşmuş kırmızı renkli sıvı

  Cebinden çıkardığı mendille ellerine bulaşan kanları silerek haykırdı.

  Ö. Seyfettin
 2. Soy.
 3. Hayvanlarda vücut boşluğu içinde ya da kapalı damarlar içerisinde dolaşan hücreler ile oksijen, karbondioksit, hormonlar, besin, boşaltım ve bağışıklık maddelerini taşıyan sıvı. Omurgalılarda oksijenin ve karbondioksitin taşınmasında görev yapan kırmızıkan hücreleri ile organizmanın savunmasında görev yapan beyazkan hücreleri vekanın pıhtılaşmasında görevli olankan pulcukları ve serumdan oluşur.
 4. Eritrosit, lokosit, trombosit, protein ve serumdan oluşan, pH'sı 7,35-7,45 arasında, yoğunluğu 1,056 g/mL olan karmaşık bir vucut sıvısı.
 5. Omurgalılarda oksijenin ve karbondioksitin taşınmasında görevli kırmızı kan hücreleri, organizmanın savunmasında görevli beyaz kan hücreleri ve kanın pıhtılaşmasında görevli olan kan pulcukları ve plazmadan oluşan sıvısal doku.
 6. Kan proteini, kıl, mide içeriği ve idrar vb. yabancı maddeden arındırılmış temiz, taze, bütün veya suyu alınmış hayvan kanının hızlı bir biçimde dondurulması veya soğutulmasıyla elde edilen ürün, hayvan kanı.
 7. Bir şeyin menbaı. (Osmanlıca'da yazılışı: kân)
 8. (en)Swore.
 9. (en)Haemal.
 10. (en)Blood.
 11. (en)Claret.
 12. (en)Haemo-.
 13. (en)Hemo-.
 14. (en)To know; to ken.
 15. (en)Hema-.
 16. (en)See Khan.
 17. (en)Strain.
 18. (en)Lineage.
 19. (en)The Abysmal Trigram with direction north and number.
 20. (en)Descent.
 21. (en)Family soy.
 22. (en)Intuition For kan-intuition to work, one must experience a creative tension stemming from single-minded concentration on the work in progress This opens the way for a higher power, kami, to enter the process.
 23. (en)GAP3 package for computing Kan extensions of actions of categories by Anne Heyworth.
 24. (en)Head.
 25. (fr)Sang

kan adacığı

 1. İnsula sanguis.
 2. (en)Insula sanguis.

kan ağlamak

 1. Büyük bir üzüntü içinde bulunmak.
 2. (en)Bleed.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kan adacığıkan ağlamakkan akçasıkan akçesikan akımıkan akıtmakkan akmakkan akrabalığıkan aktarımıkan alacak damarı bilmekkakaakaabakaabiliyetlerkaakı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın