ağlama ne demek?

 1. Ağlamak işi.

  Çocuk haykırarak ağlamaya başlamıştı.

  A. Kulin
 2. (en)Weep.
 3. (en)Weeping.
 4. (en)Lachrymation.
 5. (en)Lament.
 6. (en)Lamentation.
 7. (en)Wail.
 8. (en)Whimper.
 9. (en)Blubber.
 10. (en)Crying.
 11. (en)Complaining.
 12. (en)Whining.
 13. (en)Wailing.

ağlamak

 1. Üzülmek, üzüntü çekmek, kederlenmek
 2. Halinden şikayet etmek, kederini dile getirmek
 3. Bir ölünün ya da kaybolan bir şeyin arkasından yas tutmak, yanmak
 4. Merhamet etmek, acımak
 5. Üzüntü, acı, sevinç, pişmanlık aldanma vb.nin etkisiyle gözyaşı dökmek
 6. Ağaç budandığında kesilen yerlerden besi suyu veya öz su akmak.
 7. Sızlanmak, yakınmak
 8. Bir duruma üzülmek.
 9. (en)Turn on the waterworks.
 10. (en)Pipe one's eye.

ağlama duvarı

 1. Musevilikte dinsel bir yapı.
 2. (en)Wailing Wall, the wall.

ağlama duvarına dönmek

 1. Herkesin şikâyetini, derdini dinler duruma gelmek.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ağlama duvarıağlama duvarına dönmekağlama kriziağlama nöbetiağlama ölü için ağla diri içinağlama ölü için, ağla deli içinağlamadanağlamakağlamak para etmezağlamak üzereağlaağlakağ arayüz kartıağ atmaağ aygıt arayüzü özellikleriağ bağdaştırıcı kartı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın