alacağı temellük eden ne demek?

 1. Alacak geçirilen.

alacak

 1. Bir hesap gereğince daha alınmamış olan para, mal vb. şey, matlup, verecek karşıtı.
 2. Alınması gerekli şey.
 3. Bir paranın ödenmesi, bir malın teslimi veya bir işin görülmesini karşı taraftan isteme hakkı.
 4. Bilânçonun aktifinde yer alan ve vadesi gelince kazanılacak para.
 5. (en)Claim, credit.
 6. (en)Receivable.
 7. (en)Money owed to one.
 8. (en)Debt owed to one.
 9. (en)Credit.
 10. (en)Holding.

alacağı geçiren

 1. Alacağı temlîk eden.

alacağı hızlandırma

 1. Borçlunun, anlaşmaya uymaması yüzünden, alacaklının, süreden önce alacağını isteyebilmesi.
 2. (en)Acceleration.
 3. (fr)Anticipation

temellük

 1. Kendine mal etme.
 2. Bk. iyelenmecilik
 3. Bk. iyelenmek
 4. Mülk edinmek. Kendine mal edinmek. Sahib olmak.
 5. (en)Becoming the owner / possessor of.
 6. (en)Acquiring.
 7. (en)Taking possession of.
 8. (en)Appropriation.

eden

 1. Beli bükülmüş, kamburu çıkmış olan kimse.
 2. Cennet, Aden, İrembağı
 3. Aden, cennet.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alacağı geçirenalacağı hızlandırmaalacağı olmakalacağı temlik edenalacağı vereceği kalmamakalacağım olsun da alakargada olsunalacağın devrialacağın geçirilmesialacağın haczialacağın temlikialacaalaca ağaçkakanalaca akikalaca aşalaca attemellüktemellültemellendirimtemellendirmetemellendirmektemellenmetemellenmektemeltemel adımtemel alantemel alan adıtemel amino asitler eaa
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın