alacağın haczi ne demek?

  1. (en)Attachment of a debt.

alacağın devri

  1. Borç ilişkilerinden doğan hakların alacaklı tarafından üçüncü tarafa devri. krş. alacaklandırma, forfeyting
  2. (en)Transfer of claims.

alacağın geçirilmesi

  1. Alacağın temlîki.

hacz

  1. Men'etmek. Mani olmak.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alacağın devrialacağın geçirilmesialacağın temlikialacağına geçirmekalacağına şahin, vereceğine kargaalacağını almakalacağı geçirenalacağı hızlandırmaalacağı olmakalacağı temellük edenalacağı temlik edenhaczhaczedilebilirhaczedilemezhaczethaczetmehachac etmekhac yolculuguhac yolculuğuhaca
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın