alacağı olmak ne demek?

 1. Birinden alacak malı ya da parasının olması
 2. Görülecek bir hesabı olmak
 3. Bir teklifi kibarca reddetmek.

  Alacağım olsun, bir dahakine hesaplaşırız.

 4. (en)Have owing.

alacağı geçiren

 1. Alacağı temlîk eden.

alacağı hızlandırma

 1. Borçlunun, anlaşmaya uymaması yüzünden, alacaklının, süreden önce alacağını isteyebilmesi.
 2. (en)Acceleration.
 3. (fr)Anticipation

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alacağı geçirenalacağı hızlandırmaalacağı temellük edenalacağı temlik edenalacağı vereceği kalmamakalacağım olsun da alakargada olsunalacağın devrialacağın geçirilmesialacağın haczialacağın temlikialacaalaca ağaçkakanalaca akikalaca aşalaca atolmakolmak istiyorolmak üzereolmak üzere olanolmaksızınolmaktaolmakta olanolmaktan çok uzakolmaolma ihtimali çok uzak istekolmadanolmadan da yapabilmekolmadan yapmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın