köpeğe ait ne demek?

 1. (en)Doggy.

köpeğe atsan yemez

 1. "çok kötü (yiyecek)" anlamında kullanılan bir söz.

köpeğe gem vurma, kendini at sanır

 1. Kendisine değeri varmış gibi davranılan değersiz kişi, gerçekten değeri bulunduğuna inanır.

ait

 1. Konusunda, hakkında, dair
 2. Tasarruf ya da mülkiyetinde bulunan, malı olan
 3. Bir kimseye ya da bir döneme has, onunla ilgili özellikleri taşıyan
 4. Bir kimseye ya da bir şeye mahsus, ona ayrılmış, tahsis edilmiş
 5. Bir kimsenin yapması gereken, yapılması ona düşen
 6. Tarafından yapılmış olan (sanat eseri için)
 7. İlgilendiren, ilişkin, ilişik, ilgili.
 8. (en)Automatic Identification Technology.
 9. (en)Agreement on Internal Trade, signed by the federal and provincial governments Text is at http://strategis ic gc ca/SSG/il00021e html.
 10. (en)The AIT front card provides an ATM trunk interface for the IPX The AIT operates in conjunction with a backcard, AIT-T3 or AIT-E3.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

köpeğe atsan yemezköpeğe gem vurma, kendini at sanırköpeği bağlasan durmazköpeği dövmeli ama sahibinden utanmalıköpeğimsilerköpköpçükaitait cartridgeait kartuşuait olait olanait olmaait olmakait saymakaitchaitchboneaiai active ingredientaia ekleaibAibini düğümcükleri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın