ait olan ne demek?

  1. (en)Companion.

ait ol

  1. (en)Appertain to

ait olma

  1. (en)Reference.

olan

  1. Olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
  2. (en)Pron. one.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ait olait olmaait olmakait cartridgeait kartuşuaitait saymakaitchaitchboneaithurus polytmusaiai active ingredientaia ekleaibAibini düğümcükleriolanolan bitenolan olduolana aykırı koşullu önermeolanakolanak irdelemesiolanak sağlamakolanak tanımakolanak tanimaolanak verenolaola kiolabildigince hizliolabildiğinceolabildiğince çabuk
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın