izafi ağırlık ne demek?

 1. Bk. bağıl ağırlık

bağıl ağırlık

 1. Oksijen öğeciğinin ağırlığını 16 sayan bir tabana göre bir öğenin öğeciksel ağırlığı.
 2. (en)Relative weight.
 3. (al)Relatives Gewicht
 4. (fr)Poids relatif

izafi

 1. Bağıntılı.
 2. Bk. bağıl
 3. Bk. göreli
 4. (en)Göreceli
 5. (en)Göreli.
 6. (en)Relative bağıl.
 7. (en)Bağıntılı.
 8. (en)Nispi.
 9. (en)Rölatif.

izafi atomik kütle

 1. (en)Relative atomic mass

ağırlık

 1. Terazilerde tartma işi yapılırken bir kefeye konulan nesne
 2. Değerlendirmelerde herhangi bir konu ya da evreye, olağanın üzerinde ve belli oranda tanınan değer.
 3. Takı
 4. Sorumluluk
 5. Etki, baskı, güçlük
 6. Dikkati ve önemi bir şey üzerinde yoğunlaştırmak
 7. Sıkıntı
 8. Uyuşukluk ve gevşeklik durumu
 9. Orduda bir birliğin cephane, yiyecek ve eşya yükleri
 10. Ağır olma durumu.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

izafiizafi atomik kütleizafi değerizafi etkiizafi miktarizafi olmayanizafi rutubetizafi siraizafi viskoziteizafi yoğunlukizafizafatizafeizafe etmekizafetağırlıkağırlık analiziağırlık azaltmaağırlık basmakağırlık bendiağırlık boşaltmakağırlık çökmekağırlık çökmesiağırlık fonksiyonuağırlık ilkesiağırlığı olmakağırlığıncaağırlığınca altın etmekağırlığında olmakağırlığını koymak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın