izafi atomik kütle ne demek?

 1. (en)Relative atomic mass

relative

 1. İlgi zamiri, ilgi cümleciği
 2. Nispi, izafi, göreli
 3. İlişkin, dair
 4. Başkasına nispetle vaki olan, mensup
 5. Bağıntılı, bağlı
 6. Akraba, yakın, hısım

izafi

 1. Bağıntılı.
 2. Bk. bağıl
 3. Bk. göreli
 4. (en)Göreceli
 5. (en)Göreli.
 6. (en)Relative bağıl.
 7. (en)Bağıntılı.
 8. (en)Nispi.
 9. (en)Rölatif.

izafi ağırlık

 1. Bk. bağıl ağırlık

atomik

 1. Atomal.
 2. (en)Atomic.

kütle

 1. Katı maddelerin büyük parçası, küme, yığın.
 2. Bir yerde toplanmış, bir araya gelmiş insan topluluğu, kitle.
 3. Belirli işleviyle özellik gösteren büyük insan kalabalığı.
 4. Bir nesneye uygulanan kuvvetle, oluşan ivme arasındaki orantıyı veren kat sayı veya nesne niceliği.
 5. Üzerindeki dağ sıraları, yayla ve yüksek ova düzlükleri, bu sıraları birbirinden ayıran ya da yayla düzlüklerini derin biçimde parçalayan koyak oluklarıyla az çok geniş bir bölgeye yayılan engebeli yörelere verilen ad.
 6. Bir cismi ivdirmek için uygulanan kuvvetle, bu kuvvetin oluşturduğu ivme arasındaki değişmez oran; cismin özdek olarak tutarı.
 7. Bk. yığın
 8. Özdeğin kuvvet olarak aldığı etkiyle, bu etkiye ivme olarak verdiği tepki arasındaki orantıyı belirleyen ve Einstein kuramına göre yoğunlaşmış erke sayılabilen nitelik.
 9. (Kitle) Bir cismi terkib ve teşkil eden kısımların bütün hey'etine denir. Toplu şey. Deste. Yığın. Külçe.
 10. (en)Massive.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

izafiizafi ağırlıkizafi değerizafi etkiizafi miktarizafi olmayanizafi rutubetizafi siraizafi viskoziteizafi yoğunlukizafizafatizafeizafe etmekizafetatomikatomik absorpsiyonatomik absorpsiyon spektrofotometresiatomik absorpsiyon spektrofotometrisiatomik ağırlıkatomik alanatomik bağatomik biçimatomik birimatomik biyolojik ve kimyasal silahlaratomicatomic absorptionatomic absorption coefficientatomic absorption spectrophotometeratomic absorption spectrophotometry
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın