ağırlık çökmesi ne demek?

 1. (en)Somnolence.

ağırlık

 1. Ağır olma durumu.
 2. Değerli olma durumu.
 3. Ağırbaşlılık.
 4. Tehlikeli olma durumu.
 5. Sıkıntılı, bunaltıcı durum.
 6. Çeyizini düzmek için güveyinin geline verdiği para, kalın.
 7. Uykudayken gelen ve insana boğulur gibi bir duygu veren durum.
 8. Yük, külfet.
 9. Bir nesne ile bir gökcismi arasındaki ağınımsal çekim kuvveti ile özekkaç itim kuvvetinin, gökcisminin yakınında tartı ile ölçülen birleşik etkisi.
 10. Bir cisim ve yer küre arasındaki çekim kuvveti.

ağırlık analizi

 1. (en)Gravimetric analysis

çökme

 1. Bir kısım yerin alttan yıkılarak alçalması.
 2. Çökmek işi, inhitat.
 3. İçgüçlerin etkisiyle, yerkabuğunun bir bölümünün asal durumunu yitirerek alçalması.
 4. (en)Breakdown.
 5. (en)Collapse.
 6. (en)Sedimentation.
 7. (en)Subsidence.
 8. (en)Settlement.
 9. (en)Slump.
 10. (en)Breaking down.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ağırlıkağırlık analiziağırlık azaltmaağırlık basmakağırlık bendiağırlık boşaltmakağırlık fonksiyonuağırlık ilkesiağırlık işleviağırlık koymakağırlığı olmakağırlığıncaağırlığınca altın etmekağırlığında olmakağırlığını koymakçökmeçökme depremiçökme kırığıçökmekçökmekte olançökebilirçökekçökelçökelekçökelekli
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın