ağırlık ne demek?

 1. Ağır olma durumu.

  Taşın ağırlığı, yükün ağırlığı

 2. Terazilerde tartma işi yapılırken bir kefeye konulan nesne
 3. Değerlendirmelerde herhangi bir konu ya da evreye, olağanın üzerinde ve belli oranda tanınan değer.
 4. Sıkıcı, bunaltıcı, iç karartıcı durum

  Havanın ağırlığı

 5. Uykudayken gelen ve insana boğulur gibi bir duygu veren durum.
 6. Yük, külfet

  Bütün ailenin ağırlığı omuzlarındadır.

 7. Ağırbaşlılık.

  Çocuğa yıllar geçtikçe bir ağırlık geldi.

 8. Tehlikeli olma durumu.
 9. Takı

  Kadın bütün ağırlığını takıp düğüne gitti.

 10. Sorumluluk

  Bu işin ağırlığını tek başıma yüklendim.

 11. Etki, baskı, güçlük
 12. Dikkati ve önemi bir şey üzerinde yoğunlaştırmak

  Şimdi bütün ağırlığı reklama vermeli.

  A. İlhan
 13. Çeyizini düzmek için güveyinin geline verdiği para, kalın.
 14. Sıkıntı
 15. Değerli olma durumu.
 16. Uyuşukluk ve gevşeklik durumu

  "Beynime bir ağırlık peyda olmuştu.

  A. Gündüz
 17. Orduda bir birliğin cephane, yiyecek ve eşya yükleri

  Akşama doğru, ağırlığın başında bezgin neferlere iş gördürmeye uğraşıyordum.

  F. R. Atay
 18. Bir nesne ile bir gökcismi arasındaki ağınımsal çekim kuvveti ile özekkaç itim kuvvetinin, gökcisminin yakınında tartı ile ölçülen birleşik etkisi.
 19. Yer çekiminin, bir cismin molekülleri üzerindeki etkisinin oluşturduğu bileşke, gravite.
 20. Metal veya kauçuktan yapılmış ve at yarışlarında atların ağırlıklarını dengelemek için kullanılan cisim.
 21. Güreş, boks, halter, judo vb. spor dallarında, sporcuların kilolarına göre girdikleri kategori.
 22. (en)Weightiness.
 23. (en)Gravity.
 24. (en)Force of gravity.
 25. (en)Dullness.
 26. (en)Slowness.
 27. (en)Severity.
 28. (en)Arduousness.
 29. (en)Avoirdupois.
 30. (en)Heft.
 31. (en)Massiveness.
 32. (en)Plummet.
 33. (en)Ponderosity.
 34. (en)Ballast.
 35. (en)Bit.
 36. (en)Brunt.
 37. (en)Gravity ağırbaşlılık.
 38. (en)Burden yük.
 39. (en)Responsibility sorumluluk.
 40. (en)Drowsiness.
 41. (en)Lethargy.
 42. (en)Foulness.
 43. (en)Load.
 44. (en)Calmness.
 45. (en)Seriousness.
 46. (en)Graveness.
 47. (en)Richness.
 48. (en)Indigestibleness.
 49. (en)Fetidness.
 50. (en)Putrefaction.
 51. (en)Uneasiness.
 52. (en)Languor.
 53. (en)Effects.
 54. (en)Luggage.
 55. (en)Portion.
 56. (en)Weight.
 57. (al)Schwere
 58. (fr)Gravité
 59. (fr)Poids

ağır

 1. Yavaş
 2. Yoğun
 3. Fiziksel nedenlerden dolayı güç işiten (kulak)
 4. Değeri çok olan, gösterişli
 5. Keskin, boğucu (koku)
 6. Kısık, alçak
 7. Yavaş bir biçimde
 8. Sindirimi zor (yiyecek)
 9. Ağır sıklet
 10. Tartıda çok çeken, hafif karşıtı.

ağırlık analizi

 1. (en)Gravimetric analysis

ağırlık azaltma

 1. (en)Jettison.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ağırlık analiziağırlık azaltmaağırlık basmakağırlık bendiağırlık boşaltmakağırlık çökmekağırlık çökmesiağırlık fonksiyonuağırlık ilkesiağırlık işleviağırlığı olmakağırlığıncaağırlığınca altın etmekağırlığında olmakağırlığını koymak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın