izafi sira ne demek?

  1. (en)Relative rank

relative

  1. İlgi zamiri, ilgi cümleciği
  2. Nispi, izafi, göreli
  3. İlişkin, dair
  4. Başkasına nispetle vaki olan, mensup
  5. Bağıntılı, bağlı
  6. Akraba, yakın, hısım

izafi ağırlık

  1. Bk. bağıl ağırlık

izafi atomik kütle

  1. (en)Relative atomic mass

sira

  1. Hızla gitmek, acele etmek.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

izafi ağırlıkizafi atomik kütleizafi değerizafi etkiizafi miktarizafiizafi olmayanizafi rutubetizafi viskoziteizafi yoğunlukizafizafatizafeizafe etmekizafetsirasira denetimisira istatistigisira kodusira seçimisira sütunlusira tipisirabsiracsiraceddinsirsir anthony vandycksir arnold edward trevor baxsir arthur sullivansir charles guthrie
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın