ağırlığı olmak ne demek?

  1. Etkisi büyük olmak: “Başsavcının yargıçlar arasında belli bir ağırlığı var kuşkusuz.” -A. Kulin.

ağırlığınca

  1. Ağırlığı kadar, ağırlığını denk.

ağırlığınca altın etmek

  1. Çok değerli olmak.
  2. (en)Be worth its weight in gold.

olmak

  1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
  2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
  3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
  4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
  5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
  6. Herhangi bir durumda bulunmak.
  7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
  8. Yetişmek, olgunlaşmak.
  9. (en)Happen.
  10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ağırlığıncaağırlığınca altın etmekağırlığında olmakağırlığını koymakağırlığını ölçmekolmakolmak istiyorolmak üzereolmak üzere olanolmaksızınolmaktaolmakta olanolmaktan çok uzakolmaolma ihtimali çok uzak istekolmadanolmadan da yapabilmekolmadan yapmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın