ilmi ahbar ne demek?

  1. (Bak: İlm-i hadis) (Osmanlıca'da yazılışı: ilm-i ahbâr)

ilmi ahlak

  1. Törebilim.
  2. Ahlak bilgisi. (Osmanlıca'da yazılışı: ilm-i ahlâk)

ilmi ahvali cevv

  1. Meteoroloji. (Osmanlıca'da yazılışı: ilm-i ahvâl-i cevv)

ahbar

  1. Erkek kardeş.
  2. Yahudi din bilgini anlamına gelen hibr veya habr kelimesinin çoğulu olup Arapça'da "yazılı veya şifahi güzel eserler veren, güzel üslup sahibi bilginler" anlamında kullanılmaktadır. İbranice'si ise haber (çoğulu:haberim) olup "arkadaş, meslektaş" anlamına gelmektedir. (Kuran Yolu).
  3. (Haber. C.) Haberler. (Bak: Haber-İhbar)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ilmi ahlakilmi ahvali cevvilmi adabilmi arzilmi asarilmiilmi bedenilmi bediilmi belagatilmi beyanilmilm i ahcarilm i ahlakilm i arzilm i didanahbarahbarıahbarı gaybahbariAhbarikahbaahbabahbapahbap çavuş ilişkisiahbap çavuşlarahb
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın