ilm i ahlak ne demek?

 1. Bk. ethik
 2. Bk. törebilim

ethik

 1. (Yun.ethike < ethos = töre, ahlâk) : Ahlâk felsefesi. Ahlâksal olanın özünü ve temellerini araştıran bilim, insanın kişisel ve toplumsal yaşamındaki ahlaksal davranışları ile ilgili sorunları ele alıp inceleyen felsefe dalı. // "İyi nedir?" ya da "ne yapmalıyız?" gibi soruları kendisine ödev olarak koyan felsefe dalı olarak da belirlenebilir.ethik'in türleri: özerk (autonom)ethik: Ahlâk yasasını insanın kendisinin koyması; yaderk (heteronom)ethik: Yasanın başka bir yerden gelmesi; biçimsel (formel)ethik: Ahlâk eylemlerinde uyulması gereken genel biçimsel bir ilkenin kabul edilmesi; içeriksel (materiel)ethik: Değer, erek ve amaçların belli somut bir düzeninin kabul edilmesi; değerlerin ve eyleme ereklerinin içerikçe belirlenmesi; düşünüşethik'i: Ahlâk eylemini o eylemin arkasındaki düşünüşe göre değerlendirir; başarıethik'i: Ahlâk eylemini arkadaki düşünüş ne olursa olsun, sonucuna başarısına göre değerlendirir; ödevethik'i ve eğilimethik'i; önsel (a-priori)ethik ve deneysel (empirik)ethik; betimleyiciethik ve düzgü koyucu (normatif, kurallar koyan)ethik; bireyselethik ve toplumsalethik vb.
 2. (en)Ethics.
 3. (fr)Éthique
 4. (la)Ethica

ilm i ahcar

 1. Bk. kayaçbilgisi

ilm i arz

 1. Bk. jeoloji

i

 1. Tikel olumlu önermenin simgesi.
 2. Optikçe inaktifliği göstermek için simge.
 3. Iso- için simge.
 4. Van't Hoff faktörü. (II)
 5. (en)Ninth letter of the English alphabet.
 6. Bir (romen)
 7. İngiliz alfabesinin dokuzuncu harfi
 8. I harfi şeklinde herhangi bir şey
 9. Romen rakamlannda bir sayısı.
 10. Fusel oil bazı içkiler yapı Iırken meydana gelen bir çeşit karışık ve za rarlı alkol

ahlak

 1. Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları
 2. İyi nitelikler, güzel huylar
 3. Mutlak olarak iyi olduğu düşünülen veya belli bir yaşam anlayışından kaynaklanan davranış kuralları bütünü.
 4. Bir kimsenin iyi niteliklerini veya kişiliğini ifade eden tutum ve davranışlar bütünü, mizaç.
 5. (Hulk.C.) Huy, tabiat. İnsanın davranış tarzı, tutum ve tavrı, bir cemiyette makbul ve iyi sayılan davranış kuralları. Bu kural ve kaideleri inceliyen ilim. Ahlakın kaynağı ve mahiyetini inceliyen felsefe.Filozoflar hangi hareketlerin iyi, hangilerinin kötü olduğu ve insanın neden ahlak kaidelerine uyması gerektiği konusunda ortak bir fikre varamadılar. Kimi menfaati, kimi saadeti, kimi de vazifeyi ahlakın temeli saydı. İslam ahlakı ise ahlakın temeli Allah'ın emrine uygunluğu ve gaye olarak da Allah rızasını almakla insanı şahsi veya içtimai (toplumsal) bencillikten kurtarmıştır. Ahlakı da cemiyetten cemiyete ve zamanla değişen keyfi ve tesadüfi kaideler yığını olmaktan çıkarıp Allah'ın emirlerine uygunluğu esas almakla, birlik ve beraberliği ve devamlılığı sağlamıştır. (Bak: Hulk)
 6. 1-Toplu olarak yaşayan bireylerin uymak zorunda bulundukları eylem ve davranış kurallarına verilen ad. 2. Bir kimsenin içinde yaşadığı toplumsal çevrenin törelerine uyma yetisi.
 7. (en)Morals.
 8. (en)Morality.
 9. (en)Character.
 10. (en)Ethic.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ilm i ahcarilm i arzilm i didanilm i esalipilm i esatirilmilm i esvatilm i eşkalilm i haşerat ı tıbbiyeilm i hayvanat ı basıteilil halkıil ilköğretim kuruluil jandarmasıil özel idareleriii 0i accepti adore youi agreei agree thati am a bankeri am a housewifei am a lesbiani am a managerababaaba güreşiabacıabacılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın