ilm ne demek?

  1. (İlim) Okumakla veya görmek ve dinlemekle veya ihsan-ı Hak'la elde edilen malumat. Bilmek. İdrak etmek.(İlim, hakikatı bilmekten ibarettir. İlim, marifetten daha umumidir. Marifet, tefekkürle bilmek manasına olmakla beraber, Cenab-ı Hakk'a nisbeti caiz olmaz. Gerek huzuri olsun (ilm-i İlahi gibi) ve gerek husuli olsun (ilm-i ibad gibi) ve vech-i dikkat üzere bilmeye de denir. Şuur, fıtnat gibi. İlmin zıddı "cehil"dir. Marifetin zıddı ise "inkar"dır.)

ilm i ahcar

  1. Bk. kayaçbilgisi

ilm i ahlak

  1. Bk. ethik
  2. Bk. törebilim

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ilm i ahcarilm i ahlakilm i arzilm i didanilm i esalipilm i esatirilm i esvatilm i eşkalilm i haşerat ı tıbbiyeilm i hayvanat ı basıteilil halkıil ilköğretim kuruluil jandarmasıil özel idareleri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın