ahbap çavuşlar ne demek?

 1. Sürekli birlikte görülen ve birbirine çok bağlı olan arkadaşlar.

ahbap çavuş ilişkisi

 1. Karşılıklı çıkarları gözeterek sıkı dostluk içinde olma.

ahbap

 1. Kendisiyle yakın ilişki kurulup sevilen, sayılan kimse
 2. Samimiyet, içtenlik bildiren bir seslenme sözü.
 3. (en)Beggar.
 4. (en)Buddy.
 5. (en)Chap.
 6. (en)Fellow.
 7. (en)Mate.
 8. (en)Friend.
 9. (en)Crony.
 10. (en)Companion.

çavuş

 1. Osmanlı devleti teşkilatında çeşitli hizmetler yapan görevli.
 2. Osmanlı ordusunda üst komutanların buyruklarını ast komutanlara ulaştıran görevli.
 3. Bir işin veya işçilerin başında bulunan ve onları yöneten sorumlu kimse.
 4. Onbaşıdan sonra gelen ve görevi manga komutanlığı olan erbaş.
 5. Askerî okullarda sınıf başkanı.
 6. Osmanlı devlet örgütlerinde türlü hizmetler yapan görevlilere verilen san.
 7. Askerde bir rütbe.
 8. Yabancılara yol gösteren rehber, kılavuz.
 9. Verilen bir kararı yüksek sesle halka bildiren kimse, münadi.
 10. Vaktiyle divanlarda hükümdarların hizmetinde bulunan yaver veya muhzır gibi subaylara denilirdi. Tanzimattan evvelki Osmanlı saray teşkilatında çavuşlar, padişahın yaverleri ve çavuşbaşı mabeyn müşiri idi.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ahbap çavuş ilişkisiahbapahbap çıkmakahbap kusuruna bakan ahbapsız kalırahbap olmakahbapçaahbapçavuşlarahbaplıkahbaplık etmekahbaplık kurmakahbaahbabahbçavuşlukçavuşçavuş görevindeki onbaşıçavuş ı büzürgçavuş ı miyaneçavuş kuşu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın