tam adamı ne demek?

  1. (en)The very man.

the

  1. Belirli durumlarda isimden önce kullanılır
  2. O (tarif edatı, harfi tarif, belirtme sıfatı)
  3. Ne kadar, o kadar (mukayese sıfatlarından evvel)

tam adamına çatmak

  1. Olumsuz bir davranış ve tutum içinde bulunan kimseyle karşı karşıya gelmek.

tam adamını bulmak

  1. 1) en uygun kişiyi seçmek; 2) alay en uygunsuz kişiyi seçmek.

adamı

  1. Bir işi ustalıkla yapan.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tam adamına çatmaktam adamını bulmaktam adtam adı denetletam açıtamtam agonisttam ağ yolutam akciğer sesitam akışkantata 25ta başındanta be kıyametta bekeyadamıadamımadamınadamın adı çıkacağına canı çıksınadamın iyisi işbaşında belli oluradamın kötüsü olmaz, meğer züğürt olaadamın yere bakanından, suyun yavaş akanından korkadamına düşmekadamına göreadamışadamadam adamaadam adama gerek oluradam adama savunmaadam adama yük değil, can gövdeye mülk değil
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın