hell broke loose ne demek?

 1. Kaos

kaos

 1. Evrenin düzene girmeden önceki biçimden yoksun, uyumsuz ve karışık durumu.
 2. Karışıklık, kargaşa.
 3. (Yun. khaos = uçurum, dipsiz uçurum) Evrenin, düzene girmeden önceki biçimden yoksun, uyumsuz ve karışık durumu.
 4. (en)Chaos.
 5. (en)Hell broke loose.
 6. (al)Chaos
 7. (fr)Chaos

hell

 1. Aşırı, çok
 2. Felaket, berbat
 3. Şaka, gırgır, şamata
 4. Kumarhane, casino
 5. Cehennem
 6. He will.
 7. (he will) f. o -acak, -ecek, gelecek zamanı göstermek için zamir ile birlikte kullanılan fiil (Yazılışı: he'll)

hell bent

 1. Kesin, kati
 2. Israrcı, ısrarlı
 3. Kararlı

broke

 1. İflas etmiş
 2. Züğürt, çulsuz
 3. Meteliksiz, cebi delik.
 4. Beş parasız

loose

 1. İffet sahibi olmayan
 2. Gevşek, sıkı ve bağlı olmayan, başıboş
 3. Dağınık, ayrı ayrı, seyrek, sıkışık olmayan
 4. Ahlakça serbest, hafifmeşrep
 5. Şüpheli, müphem
 6. Yumuşak (öksürük)
 7. İshal olmuş, kabız değil
 8. Gevşetmek, çözmek, açmak
 9. Salıvermek, hapisten çıkarmak
 10. Serbest bırakmak, azat etmek

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hellhell benthell firehell for leatherhell hellhell holehell mouthhell ofhell raiserhell spothelhel min mezidhelahela çukuruhela dönen şeybrokebroke to the widebrokenbroken accountbroken bitbroken coalbroken downbroken englishbroken glassbroken heartedbrokagebrokarbro7nchopneumoniabroachbroach filebroacherbroaching
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın