hell bent ne demek?

 1. Kararlı
 2. Kesin, kati
 3. Israrcı, ısrarlı

kararlı

 1. Kararında direnen, kararını değiştirmeyen, kesin karar vermiş olan
 2. Düzenli, dengeli, ölçülü, istikrarlı.
 3. Yeri, büyüklüğü ya da özelikleri değişmeyen.
 4. Yeri, büyüklüğü ya da özelikleri değişmeyen.
 5. Bk. durağan
 6. (en)Stable.
 7. (en)Decided.
 8. (en)Settled.
 9. (en)Firm.
 10. (en)Strong-minded.

hell broke loose

 1. Kaos

hell fire

 1. Cehennem ateşi

bent

 1. Bağ, rabıt.
 2. Kitaplarda kendi içinde bütünlük oluşturan bölüm.
 3. Su biriktirmek için akan suyun önüne yapılan set, büğet
 4. Gazete yazısı.
 5. Bir şiirdeki dörtlüklerin her biri, bağlam.
 6. Kanun maddesi.
 7. Bağ.
 8. Zincir.
 9. Düğüm.
 10. Tutsak, esir.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hell broke loosehell firehell for leatherhell hellhell holehellhell mouthhell ofhell raiserhell spothelhel min mezidhelahela çukuruhela dönen şeybentbent arrowbent downbent etmekbent front supportbent grassbent kabiliyetbent kapağıbent olmakbent onbenben affleckben amerikadan geliyorum.ben crenshawben de
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın