hela dönen şey ne demek?

 1. (en)Whirl

whirl

 1. Fırıldanmak, hızla dönmek
 2. Hızla gitmek veya gelmek
 3. Dönmek
 4. Fırıldatmak, hszla çevirmek
 5. Hızla dönüş veya döndürüş
 6. Telâş, acele
 7. Çevrinti, çevri
 8. Hela dönen şey
 9. Koşuşma
 10. Günlük olaylann bir birini hızla takip etmesi

hela

 1. Tuvalet.
 2. Korku.
 3. (en)Toilet.
 4. (en)Goddess of the dead and queen of the underworld.
 5. (en)Lavatory.
 6. (en)Urinal.
 7. (en)Water closet.
 8. (en)La john.
 9. (en)Closet.
 10. (en)John.

hela çukuru

 1. Yapı dışına yapılan helanın alt tarafındaki çukur.
 2. Bk. hela çukuru

dönen

 1. (en)Swimming.
 2. (en)Grant, donate, gift.

şey

 1. Madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb.nin yerine kullanılan, genellikle belirsiz anlamda söylenen bir söz. Kararsızlık ifade biçimi.
 2. Nesne, madde
 3. Kararsızlık durumunda muhtelif sorulara cevap için tercih edilen bir ifade biçimi.
 4. (Günlük dilde) Herhangi bir düşünce konusunu göstermeğe yarayan belirsiz terim. (Felsefede) 1- Düşünen bilincin konusu olabilen, gerçekte var olmayıp da yalnızca düşünülmüş olan herşey. Bu anlamda: düşünce nesnesi = ens rationis. 2- Kişiye karşıt olarak: Bilinçten yoksun varlık. 3- Gerçek olan, bilincin dışında, kendi başına var olan tek nesne (ens reale). Böyle bir var olan, tek nesne olarak niteliklerin taşıyıcısı töz diye de anlaşılır. 4- Duyularla kavranabilen cisimsel nesne.
 5. Bk. nesne
 6. (en)Stuff.
 7. (en)Object.
 8. (en)Matter.
 9. (en)Article.
 10. (en)Affair.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

helahela çukuruhela hücrelerihelahilhelahilrizhelakhelak etmekhelak olmakhelakethelalhelhel min meziddönendönen akreditifdönen balık yemidönen buharlaştırıcıdönen dolaplardönen kimsedönen obtüratördönen sermayedönen şeydönen varlıkdönedöne dönedöne döne çıkmadöne döne düşmedöne döne gitmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın