broach file ne demek?

 1. Törpü

törpü

 1. Ağaç, kurşun, kalay vb. yumuşak metallerin kabasını almaya yarayan, dişleri uzun ve aralıklı olan eğe.
 2. Bir şeyin yüzündeki pürüzleri gidermek, düzgünleştirmek için kullanılan kısa, ince, pürtüklü eğe.
 3. Ağaçtan çok sayıda küçük yonga kopararak iş gören ve genellikle eğmeçli parçaların biçimlendirilmesinde kullanılan el aracı.
 4. İri dişli eğe.
 5. Bk. törpü
 6. (en)File.
 7. (en)Rasp.
 8. (en)Nail file.
 9. (en)Rubber file.
 10. (en)Broach file.

broach

 1. Açmak, ileri sürmek
 2. Matkap, sivri ve delici bir alet
 3. Delmek, delik açmak
 4. Fıçı açmak
 5. Çekmek
 6. Ortaya atmak, öne sürmek (bira, şarapb.'ni)
 7. Birdenbire orsaya gelip fazla yatmak.

broacher

 1. Kesici alet; yeni bir konu ortaya atan kimse

file

 1. Yün, pamuk vb. ipliklerden düğümlerle oluşmuş ağ.
 2. Alışverişte öteberi taşımak için kullanılan, ilmeklerden oluşan ağ torba.
 3. Saçların dağılmaması için kullanılan ağ biçiminde örgü.
 4. Ağ.
 5. (en)An orderly succession; a line; a row A row of soldiers ranged one behind another; in contradistinction to rank, which designates a row of soldiers standing abreast; a number consisting the depth of a body of troops, which, in the ordinary modern formation, consists of two men, the battalion standing two deep, or in two ranks.
 6. (en)An orderly collection of papers, arranged in sequence or classified for preservation and reference; as, files of letters or of newspapers; this mail brings English files to the 15th instant.
 7. (en)The line, wire, or other contrivance, by which papers are put and kept in order.
 8. (en)Roll or list.
 9. (en)Course of thought; thread of narration.
 10. (en)To bring before a court or legislative body by presenting proper papers in a regular way; as, to file a petition or bill.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

broachbroacherbroachingbroaching machinebroaching toolsbroachpostbro7nchopneumoniafilefile a claimfile a complaintfile a petitionfile access data unitfile aclsfile alignmentfile allocation tablefile already openfile and print sharingfilfil ayaklılıkfil bitifil çomağıfil derisi hastalığı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın