broke to the wide ne demek?

 1. Meteliksiz

meteliksiz

 1. Parası olmayan, züğürt
 2. (en)Penniless, broke, broke to the wide, flat broke, on the rocks, shirtless, skint, stone-broke, stony broke.

broke

 1. İflas etmiş
 2. Züğürt, çulsuz
 3. Meteliksiz, cebi delik.
 4. Beş parasız

broken

 1. Yer yer kesilmiş
 2. İflas etmiş, mahvolmuş
 3. Kırılmış, parçalanmış
 4. Yarılmış, yarık, kırık (çizgi)
 5. Eksik, parçaları kırılmış (çay, yemek takımı)
 6. İhlal edilmiş, çiğnenmiş
 7. Ruhça ve bedence zayıf düşmüş
 8. Terbiye edilmiş (atb.)
 9. Bozuk, fena konuşulan
 10. Arızalı, çökmüş

to

 1. -e
 2. -e doğru, yönüne doğru, tarafına
 3. Ile
 4. -e kadar, -e değin, derecesine kadar
 5. -e dair
 6. -e nazaran, -e nispetle
 7. -e göre
 8. Hakkında, için
 9. Mak, mek (mastar edatı).
 10. -e dogru

the

 1. Belirli durumlarda isimden önce kullanılır
 2. O (tarif edatı, harfi tarif, belirtme sıfatı)
 3. Ne kadar, o kadar (mukayese sıfatlarından evvel)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

brokebrokenbroken accountbroken bitbroken coalbroken downbroken englishbroken glassbroken heartedbroken linebrokagebrokarbro7nchopneumoniabroachbroach filebroacherbroachingtoto a callto a certain degreeto a conversationto a crumbto a dayto a degreeto a distanceto a faultto a great extenttt 1t 3T antijenleriT bağımlı antijen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın