dor tapınağı ne demek?

  1. Dor düzeninde yapılmış, Yunan tapınaklarında kullanılan sütün türü.

dor

  1. Bokböceği, pislik böceği

dor düzeni

  1. (Mimarlık) Eski Yunan mimarlığında bir tapınak üslûbu. Alt bölümü geniş, üstü dar, ortası şişkince, üzeri yivli sütunlar, bunların üzerinde ince bir plak halinde, kenarları yukarı, dışa taşkın sütun başlıkları vardır. Sütunların altlıkları yoktur. Başlıklar üzerinde bir tabla bulunur. Taban kirişi ile saçak arasında da üçüzyivler ve aynalar yer alır. a. bk. İyon düzeni, Korint düzeni.
  2. (en)Doric.
  3. (fr)Ordre dorique

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dordor düzenidor lehçesidor makamıdoradoradadoradodorakdoramectindoramektindodo a bunkdo a dancedo a disservicedo a double taketapınaktapıntapıncaktapıncakçılıktapınç
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın