iye zamiri ne demek?

  1. Katıldığı ismin, kendisinin bildirdiği gramatikal kişiye değgin olduğunu gösteren zamir: Evim, Kitabın, Kalemi sözlerinde -im, -m ve -i bireriye zamiridir; sözlerin kendileri ise birer zamirli isim öbeği meydana getirirler. Bu sözler Benim evim, Benin kitabın, Onun veya Ahmedin kalemi şeklinde -in halinde birer isme bağlanınca birer iyelik takımı olurlar. Bkz. İsim takımı.

iye özelliği

  1. Gerek içeriği ve gerekse biçimi yönlerinden iyesine özgü olarak ortaya çıkan özellik, ortaya konan yapıtta görülen ve başkalarınınkinden ayrı bulunan cümle, sözdizimi, işleme, düzenleme, çizme ve boyama gibi özellikler.
  2. (en)Characteristic of owner.
  3. (fr)Caractéristique de propriétaire

iye

  1. Kendisinin olan bir şeyi, yasaya uygun olarak dilediği gibi kullanabilen kimse, sahip.
  2. Mâlik. ~ gibi elmenlik: mâlik sıfatiyle zi'l-yedlik (bk. öz tutkanlık).
  3. (en)Besitzer.
  4. (en)Owner.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

iye özelliğiiyeiyefiyelendirmeiyelendirme belgesiiyelenme içgüdüsüiyelenmecilikiyelenmekiyeli zamiriyeliği saklı tutmaiyiyabiyab ü zehabiyadiyadetzamiri izafizamiri vasfizamirzamir bükünüzamir i fiilızamir nsizamirezamimezaminzamin olmakzamzam gelmekzam görmekzam onunkizam paketi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın